Schema
Datum: 2021-10-24 - 2022-04-23
 
Utskrivet: 2021-10-24 19:47:57
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2021
UMån25 Okt09:00-12:00  Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård - verksamhetsförlagd utbildning Västerås twl02Canvas Reflektionsseminarium via Zoom kring studieuppgifter enligt separat schema som kommer att publiceras i Canvas under kursens gång2021-05-27
 
Vecka 44, 2021
UMån1 Nov08:00-08:01  Matematik i förskolan Västerås pst02Canvas Kursintroduktion2021-06-14
U  08:00-16:00  Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet Ortsoberoende msn21Canvas Kursstart, kursen ges på kursplattformen Canvas, se instruktioner där.2021-05-25
U  08:00-16:00  Examensarbete i vårdvetenskap inom hälso- och sjukvård i hemmet Ortsoberoende msn21Canvas Kursstart, sker via Canvas. Tider för handledning av examensarbete anslås av handledare, under respektive handledningsgrupps sida på Canvas.2021-05-25
U  09:15-12:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Västerås abn07U2-145, Zoom Kursintro2021-10-11
U  09:15-12:00  Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, matematik Eskilstuna, Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, naturorienterande ämnen och teknik Eskilstuna dbr01Zoom Kursstart2021-08-11
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Västerås cwl01, phn04C3-003, Gamma Kursintroduktion2021-06-16
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Eskilstuna cwl01, phn04C3-003, Gamma Kursintroduktion2021-06-16
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Västerås cwl01, phn04C3-003, Gamma Kursintroduktion2021-06-16
U  09:15-12:00  Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 Västerås bwn01Zoom Kursintroduktion2021-06-30
U  09:15-15:00  Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Eskilstuna bjn04A3-006 Kursintro. Språkets principer. Språklig medvetenhet.Grammatikdidaktik2021-10-20
U  10:00-12:00  Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, matematik Västerås cde01Zoom Kursintroduktion2021-10-21
U  10:15-12:00  Matematik i förskolan Västerås pst02Kappa Kursintroduktion2021-06-16
U  10:15-12:00  Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska Västerås hlt01, mjn03U2-158 Kursintroduktion2021-06-18
U  10:15-15:00  Forskningsmetod för förskollärare Eskilstuna tvn02  Kursintroduktion/TEMA 12021-07-05
U  10:15-15:00  Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 Västerås fsr01U2-051 Kursstart och föreläsning2021-06-15
U  12:15-14:00  Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, samhällsorienterande ämnen Eskilstuna ksg08Canvas Kursinstroduktion, via Canvas
2021-09-08
U  12:15-14:00  Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Eskilstuna ksg08Canvas Kurstart, fördelning av handledare 2021-09-08
U  12:15-17:00  Specialpedagogik för grundlärare 4-6 Eskilstuna prn02A3-002 Kursstart, föreläsning2021-10-06
U  13:15-15:00  Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Västerås ksg08Canvas Kurstart, fördelning av handledare 2021-09-08
U  13:15-15:00  Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, svenska Eskilstuna hlt01, mjn03A4-042 Kursintroduktion2021-06-18
U  13:15-15:00  Matematik i förskolan Eskilstuna pst02C3-003 Kursintroduktion2021-06-16
U  13:15-16:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Eskilstuna abn07A1-068 Kursintro2021-10-11
U  13:15-16:00  Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling för grundlärare F-3 (arbetsintegrerad) Eskilstuna ahd02Zoom Kursintroduktion och lärarens bedömnings- och utvärderingsuppdrag. 2021-06-15
U  14:15-16:00  Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 2 Eskilstuna lwm01Zoom Kursintroduktion2021-10-20
U  15:59-16:00  Sjuksköterskan som pedagog och ledare Västerås adn05, sen04Canvas Obligatoriskt kursupprop VAA207+VAE263 (se kursplats i webbplattform Canvas)2021-05-25
UTis2 Nov08:00-10:00  Samhällsorientering - grundlärare F-3 Eskilstuna ksg08A3-002  2021-10-12
U  09:15-10:45  Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, engelska Eskilstuna tsr01A3-041 Självständigt arbete engelska 12021-06-28
U  09:15-12:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Eskilstuna abn07Zoom Kursintro 2021-07-05
U  09:15-12:00  Bedömning och betygssättning för ämneslärare - KPU Eskilstuna oen01Canvas Kursintroduktion2021-09-28
U  09:15-12:00  Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Eskilstuna ols02A2-034 Kursintroduktion2021-07-01
U  10:15-15:00  Forskningsmetod för förskollärare Eskilstuna eci02  Kursintroduktion/TEMA 12021-07-05
U  10:15-15:00  Forskningsmetod för förskollärare Västerås kjn07Kappa Kursintroduktion/TEMA12021-07-05
U  10:15-15:00  Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 Västerås prn02R1-131 Kursstart, föreläsning2021-06-17
U  14:15-16:00  Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling - grundlärare F-3 Eskilstuna ahd02Zoom Kursintroduktion. Lärarens bedömnings- och utvärderingsuppdrag. Samläsning OAU212. 2021-10-22
U  14:15-16:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3 Eskilstuna ahd02Zoom Kursintroduktion. Lärarens bedömnings- och utvärderingsuppdrag. Båda kurserna.
2021-10-22
 
Vecka 45, 2021
UMån8 Nov00:01-23:59  Mätmetoder i strömning och värmeöverföring Ortsoberoende iau01Canvas Kursstart2021-07-05
U  08:00-10:00  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende vzr01Canvas Kursintroduktion via Zoom (se kursplats i webbplattform Canvas)2021-06-10
U  08:00-12:00  Diagnostik för kraftverk och processer Ortsoberoende afe04Canvas Course Start2021-06-29
U  08:00-23:59  Trycksår - prevention och behandling Ortsoberoende aem01Canvas Upprop sker på lärplattformen Canvas måndag 8 november mellan kl.08.00-23.59. Skriv mdh.se/student sen vidare till studieverktyg och Canvas.2021-05-24
U  08:15-10:00  Byggnadsteknik 2 Västerås, Byggnadsteknik 2 Eskilstuna ave01, dta01Zoom F1- kurs intro /Dana & Amir2021-10-21
U  08:15-12:00  Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås rll01Canvas Kursstart, Videoföreläsningar i Canvas: (1) Kursstart, upplägg, studiehandledning och kurslitteratur, (2) Vetenskapsteoretiska perspektiv, och (3) Kritiskt tänkande2021-06-29
U  09:15-11:00  Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Västerås msh03R2-302 Course introduction2021-10-21
U  09:15-12:00  Arbete och hälsa Västerås uvz01R2-132 Course start / What is a healthy Organization, part I (in webplattform Canvas)2021-08-20
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare Eskilstuna fgy01A4-042 Kursintroduktion2021-06-22
U  09:15-12:00  Signalbehandling Västerås itc01Kappa Course Introduction. Lecture 1 convolution2021-06-21
U  09:15-12:00  Innovation och kreativitetsledning Eskilstuna bon01  Course introduction and Study Cells preparation2021-06-24
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd informationsdesign Eskilstuna jsm01C1-007 Introduktion2021-06-24
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Västerås ewn04Zeta Kursintroduktion2021-06-16
U  09:15-12:00  Underhåll och tillförlitlighet Eskilstuna asn08A4-040  2021-09-21
U  09:15-12:00  Industriell underhållsutveckling Ortsoberoende asn08A4-040  2021-09-21
U  10:15-12:00  Vetenskaplig metod 1 Västerås, Vetenskaplig metod 1 Eskilstuna bga01, pan01Canvas Kursstart Zoom, Litteratursök och hur läser jag en vetenskaplig artikel2021-10-21
U  10:15-12:00  Strategi och internationell marknadsföring Västerås eyz01U2-051 Introduction2021-07-07
U  10:15-12:00  Mekatronik Västerås mem04Gamma Kursstart, Föreläsning 12021-07-05
U  10:15-12:00  Optimering Västerås dan04Canvas Lecture 12021-06-21
U  10:15-12:00  Vektoralgebra, grundkurs Västerås pnr02Lambda Kursstart, föreläsning linjära ekvationssystem2021-06-21
U  10:15-12:00  Industriell marknadsföring: industriella system, marknaden och värdeskapande processer Eskilstuna tet01A2-035 Introduction (mandatory)2021-06-24
U  10:15-12:00  Industriella system Eskilstuna yyo03  Course Introduction2021-06-29
U  10:15-12:00  Säkerhetskritiska system Västerås bga02R2-142 Course Introduction2021-06-23
U  10:15-12:00  Hållbar produktutveckling och produktion Eskilstuna asm02, jan12A2-001 Course intro + project introduction2021-06-21
U  10:15-12:00  Parallella system Västerås gci01R2-606 Course Introductin, Canvas Lecture 12021-06-28
U  10:15-12:00  Diskret matematik, fortsättningskurs Västerås fjn05R1-151 Lecture2021-06-22
U  10:15-12:00  Autonoma farkoster Västerås mdb01Zoom Kursstart, Zoom2021-05-25
U  10:15-12:00  Statsvetenskaplig metod I Västerås enm03, jjn05Paros Föreläsning 1: Kursintroduktion: Vad är forskning?2021-06-17
U  10:15-12:00  Metoder för att studera hälsa Västerås sls02U2-129 Course Introduction2021-09-14
U  10:15-13:00  Lärande system Västerås nxg01R2-208 Course introduction, Lecture 12021-06-29
U  10:15-13:00  Labour Economics Västerås jln03R1-131 Course start and lecture2021-06-14
U  10:15-13:00  Litteraturvetenskap 1 Västerås ajd01R2-205 Kursintroduktion. Seminarium2021-06-18
U  10:15-13:00  Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II Västerås ajd01R2-205 Kursintroduktion. Seminarium2021-06-18
U  12:15-15:00  Inbyggda system II Västerås msn04, smn02R2-132 L1 Introduction to Model-based Development of Embedded Systems2021-10-21
U  12:15-15:00  Programvaruteknik 1: Grundkurs Eskilstuna abi01  Course Introduction2021-06-28
U  13:00-17:00  Retorik och berättarteknik Eskilstuna gäst, ppn01  13.00-14.00 Kursintroduktion, 14.00-17.00 Retorik 1 (Zoom-länk finns på Canvas)2021-06-30
U  13:15-15:00  Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå Eskilstuna tsr01A3-041 Degree project seminar (introduction)2021-06-23
U  13:15-15:00  Projektledning inom innovation och design Eskilstuna aoe01  Course introduction2021-06-24
U  13:15-15:00  Neuroteknik Västerås ead01, jte01U2-145 Course Introduction lecture 12021-06-24
U  13:15-15:00  Vind- och vattenkraft Västerås edt01R2-205 L1, Kursintroduktion och Vindkraft2021-06-24
U  13:15-15:00  Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C Västerås cul01Beta Kursstart, Zoom2021-10-21
U  13:15-15:00  Programmering av mobila applikationer Västerås aai04Lambda Course introduction2021-06-16
U  13:15-15:00  Offentlig politik och förvaltning Västerås tfl01Milos Introduktion2021-06-14
U  13:15-15:00  Programmering Västerås sbe01Omega Course Introduction2021-06-22
U  13:15-15:00  Utveckling av avioniksystem Västerås hfg04U2-158 Kursstart samt Fö12021-06-28
U  13:15-15:00  Mångkulturellt socialt arbete Eskilstuna mdr01A2-034 Introduction2021-08-25
U  13:15-15:00  Kommunikation i komplexa organisationer Eskilstuna mbr01A1-001 Introduction to course and overview of course topics, Zoom-link in Canvas2021-10-08
U  13:15-15:00  Examensarbete i samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan Västerås enm03R2-043 Kursintroduktion 2021-06-14
U  13:15-15:00  Omvärldsanalys för innovation Eskilstuna aon02, asg03, csn04A2-004 Kursintroduktion och rivstart Omvärldsanalys (Kapitel 1)2021-09-07
U  13:15-15:00  Innovationsteknik i en industriell kontext Eskilstuna cnn02, elt01, isn04, mtg01, psd02A2-035 Kursstart och introduktion2021-09-24
U  13:15-16:00  Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik Västerås lhm03R1-142 LaTeX workshop2021-06-24
U  13:15-16:00  Programmering för interaktiva gränssnitt Eskilstuna dhn03Zoom Kursstart, Zoom Moment 12021-06-29
U  13:15-16:00  Engelska 1: språkvetenskap 1 Eskilstuna ewn02A3-033 Course introduction & Lexical semantics 12021-06-23
U  13:15-16:00  Programmeringsteknik med Python Eskilstuna cag02C1-007 Kursstart2021-09-22
U  13:15-17:00  Multimodal informationsdesign Eskilstuna bhn04A4-042 Kursstart2021-06-23
U  13:15-17:00  Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Västerås jcn01U2-051 Course Introduction (mandatory)2021-08-18
U  13:15-17:00  Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Eskilstuna, Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer Eskilstuna afh02  Lecture 1: Introduction, Big Data and overview of AI2021-06-28
U  15:00-16:00  Atmosfärisk förorening och luftkvalitet Ortsoberoende pkg02Canvas Course introduction via Zoom2021-05-20
U  15:15-16:30  Industriell projektledning Eskilstuna yln01Canvas Kursstart2021-05-27
U  15:15-17:00  Kravhantering Västerås lpo01R1-131 Kursstart (F1)2021-06-21
U  16:00-17:30  Användning och omvandling av biomassa Ortsoberoende sse02Zoom Introductory webinar2021-05-19
U  16:15-17:15  Luftkvalitetshantering Ortsoberoende pkg02Canvas Course introduction via Zoom2021-05-20
U  18:15-21:00  Analytisk finans I Västerås jrn03R1-121 Roll call and lecture 12021-06-22
U  23:58-23:59  Fonetik i ett andraspråksperspektiv Eskilstuna acg02, orn01Canvas Inlämning av startuppgift2021-06-01
U  23:58-23:59  Fonetik i ett andraspråksperspektiv Eskilstuna acg02, orn01Canvas Inlämning av startuppgift2021-06-01
UTis9 Nov08:00-12:00  Digitala system Eskilstuna jsm01A1-001 Roll call, introduction2021-10-12
U  09:15-10:45  Engelska 1: kommunikation VästeråsAkmn04R3-121 Seminar 12021-06-14
U  09:15-12:00  Kompilatorteori Västerås mar01R1-131 Course Introduction to compiler, Lecture 12021-06-29
U  09:15-12:00  Digital tjänsteutveckling Eskilstuna eau01, jrl02, pen04A2-001 introduction and lecture 12021-08-25
U  09:15-12:00  Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Eskilstuna acn04C1-011 Introduction2021-09-15
U  09:15-12:00  Elektromagnetiska kretsar Västerås kpz01R2-302  2021-06-28
U  09:15-12:00  Finansteori Västerås cpu01R2-132 Intr & Lec 12021-08-16
U  10:00-11:00  Tillämpad statistik för ingenjörer Ortsoberoende moe01Canvas Course introduction via Zoom2021-05-20
U  10:15-12:00  Industriautomation Eskilstuna nfr01A3-040 Kursstart. Föreläsning 1, Gruppindelning Obl närvaro2021-06-21
U  10:15-12:00  Projektledning Eskilstuna lod01C3-003 Start, introduktion2021-06-18
U  10:15-12:00  Systematisk energieffektivisering Västerås ave01R1-121 Course Introduction 2021-06-10
U  10:15-12:00  Avancerad produktutveckling Eskilstuna jfm03A3-044 Kursstart2021-06-28
U  10:15-12:00  Validering och verifiering av mjukvara Västerås epu01U2-013ALC Course Introduction, Zoom2021-06-18
U  10:15-13:00  Tillämpad mikroekonomi Västerås jln03U2-158 Course start and lecture2021-06-14
U  12:15-15:00  Linjär algebra Västerås hzl01, twk02R2-205 Lecture/Class 1 2021-06-16
U  13:15-15:00  Grafisk form - grundkurs Eskilstuna mmt02, njn04A3-001 Kursstart, introföreläsning. Läs: Hellmark, sid 15-18 Läs: Bergström Kap 2 Arbetet2021-06-16
U  13:15-15:00  Sakernas internet - datakommunikation och säkerhet Eskilstuna mbm02A3-034 Course Introduction Lecture 12021-06-21
U  13:15-15:00  Modellteknik Eskilstuna hld03, jfm01A2-002 Förel: Intro, grupper, uppgift, maskiner2021-06-24
U  13:15-15:00  Elektrofysik Eskilstuna gjn07A2-035 F12021-07-02
U  13:15-15:00  Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Västerås sln05U2-129 Kursstart, Föreläsning 12021-06-24
U  13:15-15:00  Produktions- och logistikplanering Eskilstuna yyo03Zoom Course introduction2021-10-07
U  13:15-16:00  Hållfasthetslära och maskinelement Eskilstuna lbk01  H12021-09-14
U  13:15-16:00  Mekanik I Västerås ccn04R2-606 Lektion 1: Statik 12021-06-22
U  13:15-17:00  Elektriska maskiner Västerås est01, jgc01R2-043 L1, Introduction och Transformatorn del 12021-06-11
U  13:15-17:00  Matematik grundkurs Västerås hgl01Lambda Kursintroduktion och föreläsning 12021-06-15
U  13:15-17:00  Värmeöverföring Västerås and01ZetaDokkamV1F12021-06-14
U  15:00-16:00  Humanitär teknik Ortsoberoende pkg02Canvas Course introduction via Zoom2021-05-20
U  16:15-17:15  Hållbar teknik för utvecklingsländer Ortsoberoende pkg02Canvas Course introduction via Zoom2021-05-20
U  18:15-20:00  Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Eskilstuna ljn06A2-043 Kursintroduktion och didaktiska perspektiv2021-10-07
UOns10 Nov09:15-12:00  Evidensbaserad praktik Västerås aat02, pln09R2-151 Course Introduction, What is evidence-based practice 1? (See course on webplatform Canvas)2021-06-22
U  09:15-12:00  Engelska 1: Engelsk språkdidaktik 1 Eskilstuna ost01A4-042 ROLL CALL -English Language Education 1 – Seminar 12021-07-08
U  10:15-12:00  Automatisk testgenerering Ortsoberoende epu01Zoom Course Introduction, Zoom2021-05-27
U  10:15-12:00  Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd Ortsoberoende wak01Canvas Introduktion och kursstart via Zoom (se kursplats i webbplattform Canvas)2021-05-24
U  13:15-15:00  Entreprenörskap för industriell förnyelse Eskilstuna aoe01A2-002 Kursintroduktion och genomgång av Studiehandledning2021-06-23
U  13:15-15:00  Matematisk logik med datainriktning Västerås lhm03R1-121 Roll call. Introduction.2021-06-21
U  14:00-17:00  Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet Ortsoberoende sar02, spt01Canvas Course Introduction Canvas2021-06-23
U  15:15-17:00  Tillämpad matrisanalys Västerås gga01R2-142 Introduction2021-06-29
U  16:00-17:00  Hållbar konsumtion Ortsoberoende ljm01Zoom Course introduction via Zoom2021-05-21
UTor11 Nov10:15-13:00  Strategi och styrning av digital verksamhet Eskilstuna rml02Zoom Lecture12021-07-07
U  13:15-14:00  Elektronik grundkurs Västerås npc01Beta Kurssintroduktion2021-08-16
U  13:15-15:00  Skrivande i ett medieperspektiv Eskilstuna hlt01C1-007 Kursintroduktion2021-06-30
U  13:15-17:00  Abstrakt algebra Västerås ssv01R1-122 Lecture (Föreläsning)2021-06-22
U  18:00-21:00  Portföljteori I Västerås jma02R1-302 Lecture 12021-09-10
UFre12 Nov08:15-12:00  Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv Eskilstuna doi01, fjn04Zoom M1 & M22021-10-21
U  09:15-10:00  Strukturmekanik 1 Västerås ahs02BetaDokkamV2Kursintroduktion Västerås (sal med dokumentkamera) 2021-06-22
U  09:15-10:00  Strukturmekanik 1 Eskilstuna ahs02Canvas Kursintroduktion Digitalt (sänds från Västerås)2021-06-22
U  09:15-12:00  Nutida perspektiv på managementstudier Eskilstuna lci01A2-034 Introduktion2021-07-05
U  09:15-13:00  Humanistisk och existentiell psykologi, Västerås kok01  Kursintroduktion. Sammanhang för fördjupade samtal. Psykologiska skolor överblick (Samläsning OAV001+OAV002)2021-06-21
U  10:15-12:00  Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Ortsoberoende epu01Zoom Course Introduction, Zoom2021-05-27
U  10:15-12:00  Internationell handelsteori Västerås lwl02Omega Course start, lecture2021-06-21
U  10:15-13:00  Andraspråksinlärning Eskilstuna jtl01  Kursintroduktion2021-10-04
U  10:15-13:00  Andraspråksinlärning Eskilstuna jtl01  Kursintroduktion, Seminarium 12021-10-04
U  12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
U  13:15-15:00  Kommunikation i arbetslivet Västerås gbs02Lambda Introduktion och kursplanering2021-06-23
U  13:15-16:00  Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv Eskilstuna fjn04, lhd05A3-002 Introduktionsföreläsning2021-09-20
 
Vecka 46, 2021
UMån15 Nov09:15-11:00  Fysioterapi: PM inför examensarbete Västerås tor01Canvas Kursintroduktion via Zoom (se kursplats på webbplattform Canvas)2021-05-14
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 Västerås aen13Zeta Kursintroduktion2021-06-16
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6 Västerås pen11R2-302 Kursintroduktion2021-08-26
U  10:15-12:00  Evidens och säkerhet i vårdande Södertälje, Sjuksköterskan som ledare och teammedlem Södertälje cpo01, lsn03  Obligatoriskt upprop + kursstart via Zoom (se kursplats i webbplattform Canvas)2021-05-27
UFre19 Nov12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 47, 2021
UFre26 Nov12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 48, 2021
UMån29 Nov00:01-23:59  Prediktiv dataanalys Ortsoberoende sbm02Canvas Course Introduction, Canvas2021-06-29
UOns1 Dec16:00-17:00  Vetenskapliga metoder i miljöteknik Ortsoberoende ljm01Canvas Course introduction via Zoom2021-05-21
UFre3 Dec10:15-12:00  Kvalitets- och underhållsteknik Eskilstuna ahm02A2-035 Se kurshemsidan i Canvas från 211122. Kursstart, gruppindelning och le 1, kursen fortsätter VT222021-06-24
U  12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 49, 2021
UMån6 Dec08:15-12:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Eskilstuna jan07A2-035 kursstart, föreläsning2021-06-23
U  09:15-11:00  Att möta barns språk i förskolan Eskilstuna aml01Canvas, Zoom Kursstart via Zoom. Efterföljande introduktionsföreläsning Barns språkutveckling 0-6 år via Canvas (MdhPlay)2021-06-16
U  09:15-12:00  Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6 Eskilstuna ahd02Zoom Kursintroduktion 2021-09-22
U  09:15-16:00  Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Västerås ols02Canvas Förberedelse inför kursintroduktion 7/12 (via Canvas)2021-07-01
U  10:15-12:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västerås mkd01R1-302 kursintroduktion, kurstillfälle 12021-06-22
U  10:15-12:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstuna nln03A3-002 Kursintroduktion, kurstillfälle 12021-06-30
U  10:15-12:00  Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Eskilstuna ajd01A3-033 Introduktion.Seminarium2021-06-22
U  13:15-15:00  Att möta barns språk i förskolan Västerås aml01Zoom Kursstart via Zoom. Efterföljande introduktionsföreläsning Barns språkutveckling 0-6 år via Canvas (MdhPlay)2021-06-16
U  15:30-16:45  Att möta barns språk i förskolan Västerås aml01Zoom Kursstart via Zoom. Efterföljande introduktionsföreläsning Barns språkutveckling 0-6 år via Canvas (MdhPlay)2021-06-18
UTis7 Dec08:15-12:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västerås jan07R1-141 Kursstart/föreläsning2021-06-23
U  09:15-12:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Västerås eci02R2-205  Kursintro/föreläsning 2021-06-22
U  09:15-16:00  Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Västerås ols02R1-151 Kursintroduktion, Ssk som vårdutvecklare; säker vård och evidens2021-07-01
U  09:15-16:00  Förskolan i samverkan Eskilstuna tvn02A2-003 Kursintroduktion/TEMA 1 och 22021-06-22
U  10:15-12:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstuna mkd01A3-002  Kursintroduktion,kurstillfälle 1. 2021-06-22
U  10:15-15:00  Förskolan i samverkan Västerås kjn07Kappa Kursintroduktion / TEMA 12021-06-22
U  13:15-16:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västerås jan07Zoom workshop2021-06-23
UOns8 Dec09:15-12:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstuna eci02A3-034 Kursintro/föreläsning 2021-06-22
UFre10 Dec12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 50, 2021
UMån13 Dec09:15-16:00  Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gy Eskilstuna tss01A2-001 Se Canvas/studiehandledning2021-06-23
U  09:15-16:30  Utställningar och berättande Eskilstuna mss05Västmanlands Länsmuseum Kursintroduktion + Uppstart projekt2021-06-24
U  10:15-12:00  Informativt berättande Eskilstuna bfg02C3-004  2021-07-05
U  10:15-12:00  Informativ animation Eskilstuna mmt02A3-009 upprop och kursstart2021-06-24
U  10:15-12:00  Spelifiering för interaktionsdesign Eskilstuna mes02, ppn01A4-042, Mux Lab A2-029 Presentation info about the course/ groups / projects.2021-08-18
U  10:15-12:00  Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv Västerås, Litteraturvetenskap 1 Västerås evn01Paros Kusintroduktion, seminarium2021-07-05
U  13:15-15:00  Internationell politik Västerås jon11Beta Föreläsning: Introduktion till studiet av internationella relationer2021-06-21
U  13:15-15:00  Uppsats och metod Eskilstuna lhd01Zoom Forskningens roll2021-06-24
UTis14 Dec10:15-12:00  Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Ortsoberoende mfe01Canvas, Zoom Kursstart, Zoom via Canvas2021-05-25
UFre17 Dec12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 51, 2021
UTor23 Dec11:59-12:00  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende vzr01Canvas Inlämning HEM12021-09-28
 
Vecka 1, 2022
UFre7 Jan12:00-12:30  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas Diskussion och frågor i Zoom2021-09-28
 
Vecka 2, 2022
UTis11 Jan09:00-12:00  Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård - verksamhetsförlagd utbildning Västerås twl02Canvas Reflektionsseminarium via Zoom kring studieuppgifter enligt separat schema som kommer att publiceras i Canvas under kursens gång2021-05-27
UTor13 Jan08:00-16:00  Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende cgn01, rja01, vzr01Canvas SEM1. Seminarium via Zoom2021-09-28

Bokningstyper  
Förkortning Namn
U Upprop

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aai04 Afshin Ameri  
aat02 Anna-Lena Almqvist  
abi01 Alessio Bucaioni  
abn07 Anna Bergdahl Gustafsson  
acg02 Anna Carling  
acn04 Anna-Lena Carlsson  
adn05 Ann-Kristin Dahlin  
aem01 Agneta Ekström  
aen13 Anette L Eriksson  
afe04 Amare Desalegn Fentaye  
afh02 Anas Fattouh  
ahd02 Anna Haglund  
ahm02 Anders Hellström  
ahs02 Allan Hawas  
ajd01 Anna Jungstrand  
aml01 Annika Martinell  
and01 Anders Nordstrand  
aoe01 Adesuwa Omorede  
aon02 Anders Olsson  
asg03 Anette Strömberg  
asm02 Angelina Sundström  
asn08 Antti Salonen  
ave01 Amir Vadiee  
bfg02 Björn Fundberg  
bga01 Bozena Guziana  
bga02 Barbara Gallina  
bhn04 Bjarne Hindersson  
bjn04 Birgitta Jansson  
bon01 Bengt Köping Olsson  
bwn01 Berit Westin  
cag02 Christian Åberg  
ccn04 Christopher Castleton  
cde01 Charlotte Dunne  
cgn01 Christine Gustafsson  
cnn02 Christer Nygren  
cpo01 Carina Palesjö  
cpu01 Christos Papahristodoulou  
csn04 Carina Sjödin  
cul01 Caroline Uppsäll  
cwl01 Cecilia Westerdahl  
dan04 Daniel Andrén  
dbr01 Daniel Brehmer  
dhn03 Daniel Hedin  
doi01 Dariusz Osowski  
dta01 Dana Twana  
ead01 Elaine Åstrand  
eau01 Elena Anastasiadou  
eci02 Ester Catucci  
edt01 Erik Dahlquist  
elt01 Erik Lindhult  
enm03 Emma Tideman  
epu01 Eduard Paul Enoiu  
est01 Erik Sandqvist  
evn01 Erik van Ooijen  
ewn02 Elisabeth Wulff-Sahlén  
ewn04 Elisabeth Westman  
eyz01 Harun Emre Yildiz  
fgy01 Fredrik Genneby  
fjn04 Fredrik Jeanson  
fjn05 Fredrik Jansson  
fsr01 Fia Serrander  
gbs02 Gerrit Berends  
gci01 Gabriele Capannini  
gga01 German Garcia  
gjn07 Gunnar Jonsson  
gäst Gästföreläsare    
hfg04 Håkan Forsberg  
hgl01 Hillevi Gavel  
hld03 Henrik Lekryd  
hlt01 Håkan Landqvist  
hzl01 Hang Zettervall  
iau01 Ioanna Aslanidou  
isn04 Ioana Stefan  
itc01 Ivan Tomasic  
jan07 Jenny Andersson  
jan12 Jennie Åkesson  
jcn01 Jan Carlson  
jfm01 Jan Frohm  
jfm03 Janne Carlsson  
jgc01 Johann Galic  
jjn05 Joakim Johansson  
jln03 Johan Lindén  
jma02 Jean-Paul Murara  
jon11 Jörgen Ödalen  
jrl02 Jimmie Röndell  
jrn03 Jan Röman  
jsm01 Johan Sundström  
jte01 Jonatan Tidare  
jtl01 Josefine Tingvall  
kjn07 Kristina Jonsson  
kmn04 Karin Molander Danielsson  
kok01 Kicki Oljemark  
kpz01 Kjell Prytz  
ksg08 Karin Bergman  
lbk01 Lars Bark  
lci01 Lucia Crevani  
lhd01 Lennart Haglund  
lhd05 Linda Höglund  
lhm03 Lars Hellström  
ljm01 Lena Johansson Westholm  
ljn06 Linda Jonsson  
lod01 Loe Önnered  
lpo01 Luciana Provenzano  
lsn03 Lena Stangvik-Urbán  
lwl02 Lars Widell  
lwm01 Linda Wickström  
mar01 Abu Naser Masud  
mbm02 Moris Behnam  
mbr01 Marcus Bjelkemyr  
mdb01 Masoud Daneshtalab  
mdr01 Mehrdad Darvishpour  
mem04 Martin Ekström  
mes02 Néna Roa Seïler  
mfe01 Mia Folke  
mjn03 Magnus Jansson  
mkd01 Marie Kvarnryd  
mmt02 Mattias Meldert  
moe01 Monica Odlare  
msh03 Maria Sandborgh  
msn04 Mikael Sjödin  
msn21 Mirkka Söderman  
mss05 Mia Sas  
mtg01 Mona Tjärnberg  
nfr01 Niklas Friedler  
njn04 Nina Johansson  
nln03 Nina Lundén  
npc01 Nikola Petrovic  
nxg01 Ning Xiong  
oen01 Ove Eriksson  
ols02 Oona Lassenius  
orn01 Olof Rubenson  
ost01 Olcay Sert  
pan01 Pernilla Andersson  
pen04 Peter Ekman  
pen11 Pia Ekholm Johansson  
phn04 Pernilla Hedin  
pkg02 Patrik Klintenberg  
pln09 Pernilla Liedgren  
pnr02 Patrik Nedar  
ppn01 Peter Linejung  
prn02 Petra Runström Nilsson  
psd02 Peter Selegård  
pst02 Pernilla Sundqvist  
rja01 Rose-Marie Johansson-Pajala  
rll01 Rikard Lindell  
rml02 Rana Mostaghel  
sar02 Sara Abbaspour  
sbe01 Stefan Bygde  
sbm02 Shahina Begum  
sen04 Susanne Eriksson  
sln05 Stefan Löfgren  
sls02 Susanna Lehtinen-Jacks  
smn02 Saad Mubeen  
spt01 Sasikumar Punnekkat  
sse02 Sebastian Schwede  
ssv01 Sergei Silvestrov  
tet01 Toon Larsson  
tfl01 Terence Fell  
tor01 Thomas Overmeer  
tsr01 Thorsten Schröter  
tss01 Tom Storfors  
tvn02 Tuula Vuorinen  
twk02 Thomas Westerbäck  
twl02 Therése Wahl  
uvz01 Ulrica Schwarz  
vzr01 Viktoria Zander  
wak01 Wanja Astvik  
yln01 Yvonne Lagrosen  
yyo03 Yuji Yamamoto  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A1-001 Innovationsgym-Musiksal IDT-UKK (Helikon) 1 A 50
A1-068 Föreläsningssal 1 A 270
A2-001 Lärosal 2 A 46
A2-002 Lärosal 2 A 52
A2-003 Lärosal 2 A 48
A2-004 Föreläsningssal 2 A 99
A2-034 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 2 A 30
A2-035 Föreläsningssal 2 A 176
A2-043 Lärosal 2 A 18
A3-001 Lärosal 3 A 40
A3-002 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 3 A 42
A3-006 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 3 A 30
A3-009 Datorsal (30 st Mac) 3 A 30
A3-033 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 3 A 42
A3-034 Lärosal - Flex 3 A 40
A3-040 Lärosal - Flex 3 A 16
A3-041 Lärosal 3 A 10
A3-044 Lärosal 3 A 10
A4-040 Datorsal (24 st PC) 4 A 24
A4-042 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 4 A 36
Beta Föreläsningssal (max 118 p) 1 Hus U 88
C1-007 Föreläsningssal 1 C 120
C1-011 Studio - IDT (omöblerad) 1 C 100
C3-003 Föreläsningssal 3 C 89
C3-004 Designstudio - IDT Textdesign 24 p + 8 datorplatser 3 C 32
Canvas Canvas 0   0
Gamma Föreläsningssal (max 75 p) 1 Hus U 58
Kappa Föreläsningssal (max 62 p) 1 Hus U 57
Lambda Föreläsningssal (max 62 p) 1 Hus U 57
Milos Flexgradäng (max 93 p) 2 Hus R 83
Mux Lab A2-029        
Omega Föreläsningssal (max 270 p) 1 Hus R 256
Paros Flexgradäng (max 82 p) 2 Hus R 72
R1-121 Lärosal 1 Hus R 32
R1-122 Lärosal 1 Hus R 32
R1-131 Lärosal 1 Hus R 32
R1-141 Lärosal 1 Hus R 32
R1-142 Lärosal 1 Hus R 32
R1-151 Lärosal 1 Hus R 32
R1-302 Lärosal 1 Hus R 32
R2-043 Lärosal 2 Hus R 16
R2-132 Lärosal 2 Hus R 32
R2-142 Flexibel lärosal 2 Hus R 48
R2-151 Lärosal 2 Hus R 62
R2-205 Lärosal 2 Hus R 49
R2-208 Lärosal 2 Hus R 57
R2-302 Lärosal 2 Hus R 32
R2-606 Flexibel lärosal 2 Hus R 52
R3-121 Lärosal 3 Hus R 32
U2-013ALC Lärosal - Active learning classroom (ALC) 2 Hus U 42
U2-051 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 2 Hus U 48
U2-129 Lärosal 2 Hus U 32
U2-145 Lärosal - Active learning classroom (ALC) 2 Hus U 42
U2-158 Lärosal 2 Hus U 22
Västmanlands Länsmuseum        
Zeta Föreläsningssal (max 51 p) 2 Hus T 48
Zoom Zoom 0   0

Hjälpmedel  
Id Namn
DokkamV1 Dokumentkamera 1 Västerås
DokkamV2 Dokumentkamera 2 Västerås

Kurser  
Id Kursnamn
BMA075-22049H21- Trycksår - prevention och behandling Ortsoberoende
BTA126-23006H21- Strukturmekanik 1 Eskilstuna
BTA126-23014H21- Strukturmekanik 1 Västerås
BTA138-23018H21- Byggnadsteknik 2 Eskilstuna
BTA138-23019H21- Byggnadsteknik 2 Västerås
CDT414-24028H21- Validering och verifiering av mjukvara Västerås
DVA117-24029H21- Programmering Västerås
DVA128-24136H21- Programmeringsteknik med Python Eskilstuna
DVA130-24035H21- Programmering för interaktiva gränssnitt Eskilstuna
DVA131-24031H21- Industriella system Eskilstuna
DVA206-24103H21- Kravhantering Västerås
DVA232-24044H21- Programmering av mobila applikationer Västerås
DVA244-24049H21- Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C Västerås
DVA257-24051H21- Sakernas internet - datakommunikation och säkerhet Eskilstuna
DVA305-24016H21- Information - kunskap - vetenskap - etik Västerås
DVA313-24052H21- Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete Västerås
DVA328-24053H21- Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs Västerås
DVA332-24055H21- Programvaruteknik 1: Grundkurs Eskilstuna
DVA336-24058H21- Parallella system Västerås
DVA339-24063H21- Kompilatorteori Västerås
DVA427-24007H21- Lärande system Västerås
DVA437-24050H21- Säkerhetskritiska system Västerås
DVA469-24538H21- Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken Ortsoberoende
DVA478-24546H21- Prediktiv dataanalys Ortsoberoende
DVA481-24549H21- Automatisk testgenerering Ortsoberoende
DVA482-24091H21- Inbyggda system II Västerås
DVA487-24506H21- Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet Ortsoberoende
ELA103-24096H21- Elektronik grundkurs Västerås
ELA206-24128H21- Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder Ortsoberoende
ELA209-24079H21- Signalbehandling Västerås
ELA411-24119H21- Neuroteknik Västerås
ELA428-24083H21- Mekatronik Västerås
ENA123-21076H21-A Engelska 1: kommunikation Västerås
ENA124-21067H21- Engelska 1: språkvetenskap 1 Eskilstuna
ENA141-21016H21- Engelska 1: Engelsk språkdidaktik 1 Eskilstuna
ENA311-21075H21- Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå Eskilstuna
ENA504-21044H21- Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, engelska Eskilstuna
ERA106-23079H21- Värmeöverföring Västerås
ERA114-23094H21- Vind- och vattenkraft Västerås
ERA213-23113H21- Elektriska maskiner Västerås
ERA218-23108H21- Systematisk energieffektivisering Västerås
ERA314-23122H21- Diagnostik för kraftverk och processer Ortsoberoende
ERA316-23023H21- Mätmetoder i strömning och värmeöverföring Ortsoberoende
FHA071-22065H21- Metoder för att studera hälsa Västerås
FLA310-24086H21- Utveckling av avioniksystem Västerås
FLA433-24125H21- Autonoma farkoster Västerås
FOA174-23029H21- Uppsats och metod Eskilstuna
FOA234-23059H21- Digital tjänsteutveckling Eskilstuna
FOA236-23056H21- Strategi och styrning av digital verksamhet Eskilstuna
FOA315-23098H21- Nutida perspektiv på managementstudier Eskilstuna
FOA324-23091H21- Strategi och internationell marknadsföring Västerås
FOA327-23095H21- Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv Eskilstuna
FOA329-23087H21- Strategisk ekonomistyrning utifrån ledningsperspektiv Eskilstuna
FYA004-21107H21- Elektrofysik Eskilstuna
FYA008-21109H21- Elektromagnetiska kretsar Västerås
FYS046-22069H21- Anpassa och ordinera fysisk aktivitet Västerås
FYS060-22010H21- Fysioterapi: PM inför examensarbete Västerås
IEO102-23124H21- Industriell marknadsföring: industriella system, marknaden och värdeskapande processer Eskilstuna
INO110-24010H21- Projektledning Eskilstuna
INO115-24001H21- Omvärldsanalys för innovation Eskilstuna
INO200-24047H21- Innovationsteknik i en industriell kontext Eskilstuna
INO402-24060H21- Innovation och kreativitetsledning Eskilstuna
INO415-24015H21- Entreprenörskap för industriell förnyelse Eskilstuna
ITE113-24061H21- Grafisk form - grundkurs Eskilstuna
ITE200-24011H21- Digitala system Eskilstuna
ITE233-24071H21- Utställningar och berättande Eskilstuna
ITE237-24065H21- Informativ animation Eskilstuna
ITE239-24067H21- Retorik och berättarteknik Eskilstuna
ITE242-24073H21- Informativt berättande Eskilstuna
ITE245-24012H21- Spelifiering för interaktionsdesign Eskilstuna
ITE329-24117H21- Multimodal informationsdesign Eskilstuna
ITE340-24118H21- Verksamhetsförlagd informationsdesign Eskilstuna
ITE416-24075H21- Kommunikation i komplexa organisationer Eskilstuna
ITE424-24112H21- Projektledning inom innovation och design Eskilstuna
ITE427-24017H21- Forskningsmetoder inom innovation och design 1 Eskilstuna
LIA010-21082H21- Litteraturvetenskap 1 Västerås
LIA016-21236H21- Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II Västerås
LIA030-21074H21- Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv Västerås
LIA032-21214H21- Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Eskilstuna
MAA014-21023H21- Matematik i förskolan Västerås
MAA014-21113H21- Matematik i förskolan Eskilstuna
MAA014-21114H21- Matematik i förskolan Västerås
MAA027-21073H21- Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 2 Eskilstuna
MAA035-21018H21- Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, matematik Eskilstuna
MAA037-21247H21- Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, matematik Västerås
MAA121-21101H21- Matematik grundkurs Västerås
MAA136-21117H21- Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik Västerås
MAA140-21128H21- Vektoralgebra, grundkurs Västerås
MAA153-21139H21- Linjär algebra Västerås
MAA324-21108H21- Portföljteori I Västerås
MAA700-21153H21- Optimering Västerås
MAA704-21156H21- Tillämpad matrisanalys Västerås
MFY006-21111H21- Mekanik I Västerås
MMA130-21159H21- Matematisk logik med datainriktning Västerås
MMA500-21170H21- Diskret matematik, fortsättningskurs Västerås
MMA501-21171H21- Abstrakt algebra Västerås
MMA707-21119H21- Analytisk finans I Västerås
MTK321-23107H21- Hållbar konsumtion Ortsoberoende
MTK326-23072H21- Atmosfärisk förorening och luftkvalitet Ortsoberoende
MTK327-23071H21- Tillämpad statistik för ingenjörer Ortsoberoende
MTK328-23070H21- Vetenskapliga metoder i miljöteknik Ortsoberoende
MTK339-23063H21- Humanitär teknik Ortsoberoende
MTK340-23062H21- Användning och omvandling av biomassa Ortsoberoende
MTK345-23132H21- Hållbar teknik för utvecklingsländer Ortsoberoende
MTK348-23119H21- Luftkvalitetshantering Ortsoberoende
NAA115-23058H21- Finansteori Västerås
NAA129-23052H21- Tillämpad mikroekonomi Västerås
NAA136-23042H21- Internationell handelsteori Västerås
NAA203-23066H21- Labour Economics Västerås
OAH104-23031H21- Vetenskaplig metod 1 Västerås
OAH104-23038H21- Vetenskaplig metod 1 Eskilstuna
OAU000-21120H21- Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling för grundlärare F-3 (arbetsintegrerad) Eskilstuna
OAU015-21123H21- Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6 Eskilstuna
OAU071-21022H21- Forskningsmetod för förskollärare Eskilstuna
OAU071-21164H21- Forskningsmetod för förskollärare Eskilstuna
OAU071-21165H21- Forskningsmetod för förskollärare Västerås
OAU074-21124H21- Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning Eskilstuna
OAU141-21024H21- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 Västerås
OAU146-21025H21- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 Västerås
OAU155-21026H21- Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3 Eskilstuna
OAU174-21195H21- Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstuna
OAU174-21196H21- Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Västerås
OAU177-21200H21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstuna
OAU177-21202H21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstuna
OAU177-21204H21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västerås
OAU195-21032H21- Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Västerås
OAU197-21154H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare Eskilstuna
OAU199-21146H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare 4-6 Västerås
OAU200-21033H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 Västerås
OAU212-21155H21- Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling - grundlärare F-3 Eskilstuna
OAU219-21240H21- Bedömning och betygssättning för ämneslärare - KPU Eskilstuna
OAU242-21162H21- Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, naturorienterande ämnen och teknik Eskilstuna
OAU244-21047H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Västerås
OAU244-21048H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Eskilstuna
OAU244-21050H21- Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare Västerås
OAU245-21049H21- Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, samhällsorienterande ämnen Eskilstuna
OAU271-21179H21- Specialpedagogik för grundlärare 4-6 Eskilstuna
OAU279-21193H21- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gy Eskilstuna
OAV002-22072H21- Humanistisk och existentiell psykologi, Västerås
OAV007-22067H21- Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik Ortsoberoende
PEA083-21054H21- Samhällsorientering - grundlärare F-3 Eskilstuna
PEA097-21207H21- Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 Västerås
PEA098-21151H21- Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Eskilstuna
PEA098-21152H21- Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Västerås
PEA163-21057H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Eskilstuna
PEA163-21058H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västerås
PEA163-21088H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västerås
PEA190-21056H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Eskilstuna
PEA190-21059H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Eskilstuna
PEA190-21061H21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del I Västerås
PEA378-21060H21- Förskolan i samverkan Eskilstuna
PEA378-21066H21- Förskolan i samverkan Västerås
PPU215-24019H21- Hållfasthetslära och maskinelement Eskilstuna
PPU309-24090H21- Kvalitets- och underhållsteknik Eskilstuna
PPU409-24104H21- Modellteknik Eskilstuna
PPU417-24099H21- Hållbar produktutveckling och produktion Eskilstuna
PPU418-24101H21- Industriautomation Eskilstuna
PPU420-24109H21- Underhåll och tillförlitlighet Eskilstuna
PPU426-24127H21- Produktions- och logistikplanering Eskilstuna
PPU429-24507H21- Industriell underhållsutveckling Ortsoberoende
PPU437-24521H21- Industriell projektledning Eskilstuna
PPU439-24132H21- Avancerad produktutveckling Eskilstuna
PPU440-24541H21- Big data och molntjänster för industriella tillämpningar Eskilstuna
PPU442-24020H21- Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer Eskilstuna
PSA309-22071H21- Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd Ortsoberoende
PSA311-22083H21- Arbete och hälsa Västerås
SAA045-22075H21- Mångkulturellt socialt arbete Eskilstuna
SAA090-22084H21- Evidensbaserad praktik Västerås
SKA129-23015H21- Offentlig politik och förvaltning Västerås
SKA130-23013H21- Internationell politik Västerås
SKA133-23010H21- Statsvetenskaplig metod I Västerås
SKA301-23110H21- Examensarbete i samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan Västerås
SSA008-21078H21- Fonetik i ett andraspråksperspektiv Eskilstuna
SSA009-21030H21- Fonetik i ett andraspråksperspektiv Eskilstuna
SSA220-21097H21- Andraspråksinlärning Eskilstuna
SSA234-21174H21- Andraspråksinlärning Eskilstuna
SVA022-21199H21- Att möta barns språk i förskolan Eskilstuna
SVA022-21201H21- Att möta barns språk i förskolan Västerås
SVA022-21224H21- Att möta barns språk i förskolan Västerås
SVA040-21226H21- Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, svenska Eskilstuna
SVA042-21249H21- Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska Västerås
SVA046-21212H21- Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Eskilstuna
SVA049-21244H21- Kommunikation i arbetslivet Västerås
SVA301-21102H21- Skrivande i ett medieperspektiv Eskilstuna
VAA207-AA2ABH21- Sjuksköterskan som pedagog och ledare Västerås
VAA208-AA2AFH21- Sjuksköterskan som ledare och teammedlem Södertälje
VAE160-AE160H21- Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård - verksamhetsförlagd utbildning Västerås
VAE160-AE16DH21- Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård - verksamhetsförlagd utbildning Västerås
VAE226-AE22NH21- Evidens och säkerhet i vårdande Södertälje
VAE241-AE241H21- Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet Ortsoberoende
VAE246-22079H21- Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Eskilstuna
VAE254-AE254H21- Examensarbete i vårdvetenskap inom hälso- och sjukvård i hemmet Ortsoberoende
VAE258-22080H21- Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Västerås

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder