Schema
Datum: 2021-04-23 - 2021-10-22
 
Utskrivet: 2021-04-23 03:19:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 18, 2021
UMån3 Maj07:59-08:00  Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Västeråspst02Canvas Kursintroduktion ges via Canvas2021-04-16
U  08:00-17:00  Fysioterapi: Valbar verksamhetsförlagd kurs Västeråsjfz01  VFU2021-04-06
U  08:15-12:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västeråsmkd01, nln03Zoom INTRO + undervisning2020-12-21
U  09:15-11:00  Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Västeråspst02Zoom Kursintroduktion, se info på Canvas2020-12-07
U  09:15-11:00  Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Eskilstunapst02Zoom Kursintroduktion, se info på Canvas2020-12-07
U  09:15-12:00  Forskningsmetod för lärare - ämneslärare gymnasieskolan Eskilstunaots01Zoom 1: Kursintroduktion2021-03-26
U  09:15-12:00  Makroekonomi 2 Eskilstunalwl02Zoom zoom-föreläsning2021-01-13
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6 Eskilstunaprn02Zoom Kursintroduktion2020-12-08
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Eskilstunaewn04, mss04Zoom Kursintroduktion2020-12-08
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Västeråsabn07, cwl01Zoom Kursintroduktion2020-12-08
U  09:15-12:00  Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Eskilstunaabn07, cwl01Zoom Kursintroduktion2020-12-08
U  09:15-12:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstunalan11Zoom Kursintroduktion2020-12-03
U  09:15-15:00  Förskolan i samverkan Eskilstunatvn02Zoom  Kursintroduktion/ TEMA 12021-01-07
U  10:15-12:00  Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Västeråsajd01Zoom  2021-01-14
U  10:15-12:00  Retorik för lärare Eskilstunamsn28Zoom Kursintroduktion2020-12-17
U  10:15-12:00  Företagets internationaliseringsprocess Västeråsasi01Canvas, Zoom Introduction2020-12-16
U  10:15-12:00  Forskningsmetod och akademiskt skrivande Västeråslhd01Zoom Introduction and lecture2020-12-02
U  10:15-15:00  Kognition, interaktion och informationsdesign Eskilstunacak01Canvas Kursstart2021-04-16
U  12:15-16:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstunanln03Zoom INTRO + undervisning2021-04-19
U  13:15-15:00  Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv Västeråsmnr02Canvas Upprop och kursinformation och kort introduktionsföreläsning om begrepp. I hela denna kurs kommer föreläsningar och examinationer ske via Canvas och Zoom. För mer information om kursen- Se Canvas. 2020-11-19
U  13:15-16:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Västeråslan11Zoom Kursintroduktion2020-12-03
UTis4 Maj08:15-12:00  Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västeråsmkd01, nln03Zoom INTRO + undervisning2020-12-21
U  09:15-12:00  Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstunalan11Zoom Kursintroduktion2021-03-11
U  09:15-12:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Eskilstunajan07Zoom  2020-12-17
U  09:15-15:00  Förskolan i samverkan Västeråstvn02Zoom Kursintro/ TEMA 12021-01-07
U  13:15-16:00  Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västeråsjan07Zoom workshop2020-12-17
UTor6 Maj09:15-15:00  Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Västeråsahd02Zoom Kursintroduktion - Lärarens bedömnings- och utvärderingsuppdrag (Samläsning båda kurser - OAU255 OAU262)2021-02-22
U  09:15-15:00  Bedömning av barnets/elevens utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Västeråsahd02Zoom Kursintroduktion - Lärarens bedömnings- och utvärderingsuppdrag (Samläsning båda kurser - OAU255 OAU262)2021-02-22
 
Vecka 20, 2021
UMån17 Maj09:15-11:00  Fysioterapi: PM inför examensarbete Västeråstor01Canvas Kursintroduktion via Zoom2020-11-09
U  09:30-12:00  Fackspråk och termer Eskilstunalsg04Zoom Kursstart2021-01-14
UFre21 Maj09:15-17:00  Projekt i elektronik Västeråsphm02Canvas Course introduction, demo and report. Canvas.2020-11-25
U  09:15-17:00  Projekt i elektronik Västeråsphm02Canvas Course introduction, demo and report: Canvas.2020-12-02
U  09:15-17:00  Projekt i elektronik Västeråsphm02Canvas Course introduction, demo and report: Canvas.2020-12-02
U  23:58-23:59  Självständigt arbete magister i didaktik Eskilstunadtg01  Inlämning av uppsatsmanus 2020-12-03
 
Vecka 23, 2021
UTis8 Jun10:15-13:00  Ämnesdidaktik - KPU Eskilstunajrr03Zoom Kursintroduktion (gemensamt med OU257)2021-03-26
U  10:15-13:00  Utbildningens organisatoriska, historiska och samhälleliga förutsättningar - KPU Eskilstunaehm02, mjn13Zoom Kursintroduktion (gemensamt med OU254)2021-03-26

Bokningstyper  
Förkortning Namn
U Upprop

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
abn07 Anna Bergdahl Gustafsson  
ahd02 Anna Haglund  
ajd01 Anna Jungstrand  
asi01 Aswo Safari  
cak01 Carina Söderlund  
cwl01 Cecilia Westerdahl  
dtg01 Dan Tedenljung  
ehm02 Erik Hellström  
ewn04 Elisabeth Westman  
jan07 Jenny Andersson  
jfz01 Johanna Fritz  
jrr03 Johannes Rytzler  
lan11 Lotten Arkestad-Aronsson  
lhd01 Lennart Haglund  
lsg04 Lena Stenberg  
lwl02 Lars Widell  
mjn13 Max Jakobsson  
mkd01 Marie Kvarnryd  
mnr02 Maria Norfjord van Zyl  
msn28 Magnus Svensson  
mss04 Magda Salinas  
nln03 Nina Lundén  
ots01 Olle Tivenius  
phm02 Per Hellström  
prn02 Petra Runström Nilsson  
pst02 Pernilla Sundqvist  
tor01 Thomas Overmeer  
tvn02 Tuula Vuorinen  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Canvas Canvas 0   0
Zoom Zoom 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
CEL307-14117V21- Projekt i elektronik Västerås
CEL405-14007V21- Projekt i elektronik Västerås
ELA001-14100V21- Projekt i elektronik Västerås
FHA203-12075V21- Hälsa och jämlikhet - globalt perspektiv Västerås
FOA158-13086V21- Företagets internationaliseringsprocess Västerås
FOA162-13053V21- Forskningsmetod och akademiskt skrivande Västerås
FYS011-12055V21- Fysioterapi: Valbar verksamhetsförlagd kurs Västerås
FYS060-12057V21- Fysioterapi: PM inför examensarbete Västerås
ITE207-14010V21- Kognition, interaktion och informationsdesign Eskilstuna
ITE236-14032V21- Fackspråk och termer Eskilstuna
LIA032-11159V21- Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 Västerås
NAA140-13108V21- Makroekonomi 2 Eskilstuna
OAU013-11073V21- Forskningsmetod för lärare - ämneslärare gymnasieskolan Eskilstuna
OAU174-11017V21- Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstuna
OAU174-11114V21- Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Eskilstuna
OAU174-11123V21- Utvecklingsarbete och utvärdering - förskollärare Västerås
OAU177-11113V21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Eskilstuna
OAU177-11115V21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västerås
OAU177-11261V21- Uppföljning och analys av lärande och utveckling Västerås
OAU194-11158V21- Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6 Eskilstuna
OAU195-11281V21- Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 Eskilstuna
OAU224-21183H20- Självständigt arbete magister i didaktik Eskilstuna
OAU239-11041V21- Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Eskilstuna
OAU239-11042V21- Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Västerås
OAU239-11043V21- Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv Västerås
OAU241-AU241V21- Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Eskilstuna
OAU241-AU24BV21- Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare Västerås
OAU254-31009V21- Ämnesdidaktik - KPU Eskilstuna
OAU255-11049V21- Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Västerås
OAU257-31003V21- Utbildningens organisatoriska, historiska och samhälleliga förutsättningar - KPU Eskilstuna
OAU262-11050V21- Bedömning av barnets/elevens utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad) Västerås
PEA163-11269V21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Eskilstuna
PEA163-11270V21- Barns utveckling och lärande i förskolan, del II Västerås
PEA378-11276V21- Förskolan i samverkan Eskilstuna
PEA378-11277V21- Förskolan i samverkan Västerås
SVA026-11200V21- Retorik för lärare Eskilstuna

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder